نقش تو ...

امروز روزی دیگر است اما جهان ، همان جهان سابق است .

روز را روزگار عوض می کند ،

فراموش نکن که جهان را تو باید عوض کنی ...

/ 0 نظر / 8 بازدید