شروعی دوباره

سلام به همه...

مدتها بود بازوی قلم شکسته بود,دیگر یارای همرایی مرا نداشت.

اما اکنون دوران نقاهت را پشت سر گذاشته,

دوباره آمده تا دست به دست هم بدهیم وبا ما حصل تلاشمان خدمتی هرچند

ناچیز به شما ارائه دهیم.

از همراهی یکایک عزیزانی که در گذشته به ما لطف داشته سپاس گزاریم و

پیشاپیش از دوستانی که بر ما منت می گذارند و با پیشنهاد و انتقاداتشان ما

را در درد دلی هرچه بهتر یاری می کنند قدردانیم.

من وقلم        

/ 0 نظر / 12 بازدید