درد دل

همیشه یکی هست
نویسنده : مزدا پارسا - ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٢
 

وقتی خدا دستهایش را باز کرد ، خجالت کشیدم با آن بار سنگین گناه در آغوشش جای بگیرم.

در همین افکار بودم که گرمی دستانش را بر روی شانه هایم حس کردم ...

آری ، مانند همیشه تنهایم نگذاشت ...