درد دل

» میخوام که تنها باشم... :: ۱۳٩۳/٦/٢٥
» دو گدا :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» شکستی که غرور آفرین بود :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» از ماست که بر ماست :: ۱۳٩٢/٤/٩
» خوش شانسی؟ بد شانسی؟ کسی چه می‌داند؟ :: ۱۳٩٢/٤/٩
» چند جمله آموزنده از بزرگان :: ۱۳٩٢/٤/٤
» قدرت ذهنی :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» مکالمه ی یک بچه با مادر بزرگ خود :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» قیمت معجزه :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» غرور عبادت سوز :: ۱۳٩٢/۳/٢٥
» اصطلاحِ 'بوقِ سگ' از کجا آمده است و ریشه آن چیست؟ :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» نقش تو ... :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» همیشه یکی هست :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» سه پرسش سقراط :: ۱۳٩۱/٩/٩
» هر آنچه از من بر می آمد :: ۱۳٩۱/٩/٧
» متفاوت بودن ! :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» بالی برای پرواز :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» سکوتم از رضایت نیست ولی دیگر شکایت نیست :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» داستان هفته ( در جستجوی کار ـ قسمت اول ) :: ۱۳٩۱/٥/٩
» «رکاب بزن....» :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» باز آمد این بهار ... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
» من از بیگانگان دیگر ننالم ... :: ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
» تنهایی :: ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
» پوچ :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۳
» سکوت ... ! :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٢
» بازسازی دنیا :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٢
» دلنامه :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٢
» تلنگری بر دل :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۱
» باور ... ( برای کسانی که تنها ماندند یا شاید تنهایشان گذاشتند ) :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» بازگشت :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
» خدا درمان تمام دردها... :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٥
» شروعی دوباره :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٥